Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?

Veel mensen komen met pijnklachten naar de fysiotherapeut. Vaak vinden deze klachten hun oorsprong in het bewegingsapparaat. Ook kunnen de klachten ontstaan door spanningen (stress, emoties), die óók in het bewegingsapparaat tot uiting kunnen komen.

Kunnen bewegen zonder beperkingen is voor de meeste mensen normaal. Pas als u ergens last van krijgt, is bewegen niet meer zo vanzelfsprekend. Degene, die u dan kan helpen is de fysiotherapeut.

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo goed mogelijk beeld van uw klachten. Dóór vragen te stellen (de anamnese), dóór u allerlei bewegen te laten uitvoeren, dóór de fysiotherapeut uitgevoerde testbewegingen, en dóór eventueel aanvullend onderzoek (reflex-, kracht- en sensibiliteitstesten) kan een fysiotherapeutische diagnose worden gevormd. De oorzaak van uw klachten en de te nemen stappen om hier iets aan te veranderen worden met u besproken. Vervolgens wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van oefentherapie, training en massage. Uitleg over uw klacht en hoe er het beste mee om kan gaan is ook een belangrijk onderdeel van de therapie.

Vaak zult u samen met de fysiotherapeut oefeningen doen, die u ook deels thuis kunt uitvoeren, om uw gewrichten beweeglijker te maken en de functie (kracht en coördinatie) van uw spieren te verbeteren. Massage kan worden toegepast wanneer de spierspanning een mogelijke bron is van klachten en om het herstel te bevorderen.

Gedurende de behandelingen wordt het resultaat van de therapie met u besproken. Uw ervaring van wat de therapie met u doet is zeer belangrijk voor het bepalen van de vervolgstappen in de behandeling. Na afloop van een behandelserie vindt er een evaluatie gesprek plaats met u. Tot slot wordt, uitsluitend met uw toestemming, een rapportage gestuurd naar de verwijzer ( huisarts of specialist).

Fysiotherapie bij Fysio-s

Bij Fysio-s werken twee ervaren fysiotherapeuten, die door na- en bijscholingen veel kennis en kunde hebben vergaard over verschillende vormen van behandeling op het terrein van de fysiotherapie. Wij blijven ons scholen om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

20160825_103136

Behandelingen

Fysiotherapie bestaat voor een groot deel uit zelf actief oefeningen doen en soms passief bewogen worden. De oefeningen hebben velerlei doelen: mobiliseren (lenig maken), kracht verbeteren, balans- en coördinatie-training, uithoudingsvermogen vergroten en plezier in bewegen laten ervaren.

Daarnaast kunt u worden behandeld met massage. Bij spierspanning, spier- peesletsels, pijnklachten en stress gerelateerde klachten kan massage u helpen in uw herstel.

Zeer belangrijk is ook de voorlichting die wij u geven over uw klachten en de adviezen die u krijgt om zo goed mogelijk met uw klachten om te gaan.

manuele therapie

Kosten

Fysiotherapie wordt in principe vergoed door de zorgverzekeraars wanneer u een aanvullende verzekering heeft. De mate waarin u fysiotherapie vergoed krijgt is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft. Hierin kunnen wij u goed inzicht geven. Sommige klachten die langdurig mogen worden behandeld worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan wel een drempel van 20 behandelingen die eerst door uw aanvullende verzekering kan worden betaald, mits die toereikend is. Wanneer de behandelingen vanuit de basisverzekering worden betaald gaat dat wel ten koste van het eigen risico.

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, krijgt u van ons, na afloop van de behandelingen, een rekening. De kosten van één behandeling liggen rond de € 30,00.