Manuele therapie

Indien u een brede aanpak van uw klacht binnen het houdings- en bewegingsapparaat wenst en samen met uw therapeut wil komen tot een oplossing van uw gezondheidsprobleem, dan is Orthopedische Manuele Therapie (OMT) bij Fysio-s een juiste keuze.

Orthopedische Manuele Therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Het is één van de 5 erkende opleidingen manuele therapie in Nederland. De opleiding tot Orthopedisch Manueel Therapeut duurt momenteel 3 jaar. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktijk gedeelte en wordt afgesloten met een eindexamen. Het diploma wordt nationaal en internationaal erkend.

De Manueel Therapeut tracht samen met de patiënt te achterhalen, waardoor de klachten zijn ontstaan. Op basis hiervan worden adviezen en oefeningen gegeven. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat de patiënt zelf controle krijgt over zijn klachten.

Kenmerkend voor de OMT is het denken in relaties binnen het AMN-schema d.w.z. binnen onderzoek en behandeling van uw klachten wordt getracht verband te leggen tussen gewrichten (Artron), spieren (Musculus) en zenuwen (Nervus). Er is dus sprake van een brede kijk op het probleem van de patiënt.

De gevonden stoornissen worden met specifieke technieken behandeld. Een van deze technieken is de manipulatie (kraken). Dus Manuele Therapie is meer dan “kraken”.

fysio-s_frank_toepassing